SEZÓNA V PLNÉM PROUDU, OMRKNĚTE VŠECHNY NOVINKY ☀️ ✌️

Podmínky ochrany osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je STOA-Zahradní minigolf s.r.o. IČO: 24696692 se sídlem: Srbkova 3/1, 25064 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Srbkova 3/1, 250 64, E-mail: info@zahradnizabava.cz, Telefon: +420 731 589 638.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy


III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- Plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů - v případě zaslání jde o novinky ze světa zahradních her, zajímavostí z naší firmy nebo našich speciálních akcích a dále žádost o hodnocení našeho obchodu a zakoupených produktů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- Vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, telefon, e-mail), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

- Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit - vždy pouze ve vazbě na zahradní a venkovní hry a aktivity.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. V tomto případě nedochází ke zpracování osobních údajů, nicméně chceme vás o této skutečnosti informovat. Stejný případ platí také pro službu remarketingu od společnosti Google Czech Republic, s.r.o. Více informací například zde: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

 
IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje:

- Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

- Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 


V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

- Zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet a.s., Dvořeckého 628/8, Praha 6) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

- Zajišťující přepravu zboží k zákazníkovi (PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, Říčany, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. - DPD Česká republika a Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Praha 9),

- Zajišťující zpracování účetní agendy (podepsána smlouva o zpracování osobních údajů),

- Zajišťující marketingové služby (Seznam Sklik - Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Praha 5, dále Google, Google Analytics - Google Czech Republic, s.r.o., Stroupežnického 3191/17, Praha 5).

- Zajišťující zpětnou vazbu zákazníků - dotazník spokojenosti Ověřeno zákazníky Heuréka a hodnocení obchodu Zboží.cz (Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín a Zboží.cz, Radlická 3294/10, Praha 5) a služby online platební brány (Shoptet Pay, Shoptet a.s., Dvořeckého 628/8, Praha 6).

- Zajišťující pohodlnější vyplnění našeho objednávkového formuláře - snadnější zadávání adres, názvů firem atd - bez chyb (AVANTRO, s.r.o. - poskytovatel služby Foxentry). Vše v anonymizované podobě, zašifrované přes SSL a v souladu s GDPR. Více na webu Foxentry.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.


VI. VAŠE PRÁVA

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

- Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: hesla, zabezpečený operační systém - šifrování a aktualizovaný antivirový program.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. COOKIES

Tento web používá soubory cookie (ty vám umožní uchovat vaše nastavení webu, údaje - malý soubor uložený ve vašem počítači). Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.


IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.